Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι το link building και τη σημασία που έχει για το SEO μιας ιστοσελίδας.

Το link building είναι η διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται υπερσύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα σας. Αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη, το εσωτερικό και το εξωτερικό linking.

Link building: Το εσωτερικό linking

Ένα εσωτερικό link είναι ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί το χρήστη σε κάποια άλλη σελίδα του ίδιου domain. Ένα παράδειγμα τέτοιας σύνδεσης είναι η τοποθέτηση σχετικών άρθρων κάτω από τα blog post σας, ώστε να κρατήσετε τους χρήστες μέσα στην ιστοσελίδα.

Το εξωτερικό linking

Από την άλλη πλευρά, ένα εξωτερικό link οδηγεί τους χρήστες σε μια σελίδα που ανήκει σε διαφορετικό domain. Τέτοια external links είναι οι πηγές, που ενδεχομένως να βάζετε μέσα στα άρθρα σας.

Η σημασία του link-building για το SEO

Το link building θεωρείται ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες για την κατάταξη μιας ιστοσελίδας και ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία SEO. Όταν το site σου γίνεται σημείο αναφοράς για πολλές άλλες σελίδες, τότε ο αλγόριθμος της Google καταλαβαίνει πως το περιεχόμενό σου είναι υψηλής ποιότητας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα backlinks πρέπει να δημιουργούνται από αξιόπιστες ιστοσελίδες στο είδος σου.

Χρήσιμες οδηγίες

Η πρώτη και βασική στρατηγική που έχει ως αποτέλεσμα και το backlinking είναι να δημιουργείτε πρωτότυπο και ποιοτικό περιεχόμενο.

Πριν γράψετε κάποιο άρθρο για το blog της ιστοσελίδας σας, καλό θα ήταν να κάνετε ενδελεχή μελέτη, προκειμένου να βρείτε πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες τόσο στους επισκέπτες, όσο και στους ειδικούς της βιομηχανίας σας.

Με αυτόν τον τρόπο, θα χρησιμοποιούν τα άρθρα σου ως πηγές και θα τοποθετούν υπερσυνδέσμους προς αυτά.

Published On: August 25th, 2023 / Categories: Digital Marketing, Marketing Strategy / Tags: , /